Co wywołuje ospę wietrzną?

Ospa wietrzna należy do chorób zakaźnych, której charakterystycznym objawem jest swędząca wysypka. Chorują na nią głównie dzieci. Wówczas zazwyczaj ma ona łagodny przebieg. Komplikacje występują głównie w przypadku zachorowania kobiet w ciąży bądź młodzieży.

Wirusem odpowiedzialnym za rozwój tej choroby jest VZV (Varicella-zoster Virus), należący do rodziny herpeswirusów. Zbudowany jest z powłoki lipidowej, wewnątrz której znajduje się jego materiał genetyczny, czyli dwuniciowy DNA. Materiał genetyczny okrywa białkowa otoczka.

Wirus ten posiada cztery, różne formy genetyczne, oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Każdy z nich powiązany jest określonym terenem geograficznym, a także zasięgiem. Część z nich może występować na zróżnicowanych obszarach, niektóre z kolei cechuje dość wąski zasięg, ograniczający się niekiedy do jednego terytorium. Podróże, osiedlanie się w innym kraju, doprowadziło do tego, że powstały także mieszaniny poszczególnych linii genetycznych. Najczęściej jednak wirusy te są dość podobne do siebie.

Chcąc unieszkodliwić VZV, należy zastosować odpowiednie środki fizyczne bądź chemiczne. W wysokich temperaturach wirus ospy wietrznej, zazwyczaj traci swoją aktywność.

Użytkownicy trafili tutaj wyszukując:

  • co wywoluje ospe
  • co powoduje ospe
  • jaki wirus wywoluje ospe
  • jaki wirus wywołuje ospę
  • ospa co wywoluje
  • jaki wirus odpowiada za ospe
  • co wywolike ospe wietrzna
  • co wywołuje ospa
  • co wywołuje ospę?
  • jaki zarazek wywoluje ospe wietrzna